arama

İNSAN KAYNAKLARIİnsan Kaynakları olarak bizler, adaylarımızda başvurduğu pozisyonun gerektirdiği “nitelik” lerle birlikte bu pozisyonun gerektirdiği “yetkinlik” ler temelinde de değerlendirme yapıyoruz. Aldığınız eğitim, hakim olduğunuz yabanci diller ve benzeri pozisyonlara ait geçmiş iş deneyimleriniz, “nitelikleriniz” iken; liderlik, analitik düşünebilme, takım oyunculuğu, sonuç odaklılık vb. kişilik özellikleri de firmamız  “yetkinlik “ kriterlerini oluşturmaktadır.

 •   Katma değer yaratmada farklı süreçlerin, kişilerin oluşturduğu birliktelik gücüne ve “ben” değil “biz” politikasına yönelik  çalışma prensibi,

 •   Çalışma koşulları, çalışanların sağlık ve güvenliklerini en üst düzeyde tutarken, yasaların öngördüğü kuralları eksiksiz olarak uygulamak ve çevre sağlığına zarar vermemek,

•    Kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek kişisel gelişim programları tasarlamak ve yönetmek,

•    Çalışanların beklentileri ile şirketin ihtiyaçları doğrultusunda her seviyede en iyi profesyonellerin yetişmesini sağlamak,

•    Kişisel gelişim hedeflerini destekleyen ve ödüllendiren performans yönetim sistemi,

•    Sürdürülebilir başarıyı sağlamak için global düzeyde politikalar, sistemler  ve süreçler geliştirmek.

İnsan Kaynakları Formu

* Medeni Haliniz

* Askerlik Durumunuz